Obsługa Firm

 1. Reprezentujemy przed Sądami i urzędami w sprawach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, administracyjnych, karnych skarbowych i karnych, także jako oskarżyciel posiłkowy
 2. Świadczenie stałej obsługi dla przedsiębiorstw w pełnym spektrum ich potrzeb, w szczególności w zakresie:
  • stałego doradztwa prawnego w bieżących potrzebach przedsiębiorstwa Klienta
  • opiniowania, sporządzania, negocjowania i zawierania kontraktów (umów)
  • prawa pracy
  • sądowej i pozasądowej windykacji należności oraz egzekucji;
  • projektowania struktury spółek, współpracy z Notariuszami, rejestracji spółek
  • postępowań upadłościowych i naprawczych
 3. Posiadamy produkty pakietowe, których realizacja wiąże się
  z jednoczesnym wykorzystaniem wiedzy z wielu dziedzin prawnych
  i pozaprawnych, jak np. następstwo pokoleniowe w firmach rodzinnych, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego składników, wykorzystania dóbr niematerialnych przedsiębiorstwa i inne.

Sprawy Indywidualne

 1. Zastępstwo przed Sądami i urzędami:
  • w sprawach cywilnych (spadkowych, rozwodowych, rodzinnych, podziału majątku, praw do nieruchomości, zapłaty za zobowiązania, odszkodowania, w sprawach pracowniczych)
  • w sprawach karnych (po stronie pokrzywdzonego: w roli oskarżyciela posiłkowego, tj. jak Prokurator, w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od oskarżonego; po stronie oskarżonego: w celu obrony przed skazaniem, w celu odroczenia wykonania kary)
  • w sprawach administracyjnych (w celu uzyskania od Organu decyzji administracyjnych o określonej treści; w celu odwołania od decyzji administracyjnych przed Organami Administracji Państwowej i Samorządowej oraz przed Sądami Administracyjnymi wszystkich instancji)
 2. Doradztwo prawne w celu oceny konsekwencji działań prawnych Klientów i projektowania tych działań
 3. Sporządzanie projektów aktów prawnych, także we współpracy z Notariuszem
 4. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym.